KS-leder Gunn Marit Helgesen (H) frarådet å gjøre skatteoppkrevingen statlig på høringen i Stortinget. I dag ble det endelig avklart. Arkivfoto: Magnus K. Bjørke

Statlig skatteoppkreving avvist

Alle partiene på Stortinget avviser regjeringens forslag om å gjør skatteoppkrevingen statlig, men de borgerlige partiene gir regjeringen en ny sjanse.

Regjeringens forslag om å overføre skatteoppkrevingen fra de kommunale kemnerne til Skatteetaten ble i realiteten avvist da de borgerlige partiene på Stortinget ble enige om en avtale om revidert nasjonalbudsjett. I går ble det formelt avgjort, da finanskomiteen kom med sin innstilling om lovdelen av det reviderte budsjettet.

Alle partiene er enige om at flere uavklarte spørsmål i regjeringens forslag gir grunn til å avvise lovforslaget. Disse er særlig knyttet til de ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelsen og ulike konsekvenser for kommunene.