Et flertall ønsker et forbud mot å kjøre elsparkesykler på fortau i Oslo.
Et flertall ønsker et forbud mot å kjøre elsparkesykler på fortau i Oslo.Foto: Geir Olsen / NTB

Sju av ti i Oslo vil forby elsparkesykler på fortau

Til sammen 68 prosent av de spurte i en undersøkelse vil ha et forbud mot å kjøre elsparkesykkel på fortauene i Oslo.

Snittandelen for hele landet er 52 prosent, ifølge en undersøkelse YouGov har gjennomført for Trygg Trafikk og Tryg Forsikring.

– Fra et forsikringsståsted er vi ekstra bekymret når nær halvparten av ulykkene skjer i beruset tilstand. Det kan bli en kostbar smell for den det gjelder, spesielt hvis man har påført skade og er uforsikret, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Overleger fra Oslo skadelegevakt la tirsdag fram statistikk over skade med elsparkesykkel. 55 prosent av dem som skader seg i helgene i Oslo, var alkoholpåvirket. Legene anbefalte at sparkesyklene stenges for utleie på natten, noe flere tilbydere har besluttet å innføre.

Regjeringen har innført en forskrift hvor det er satt en maksgrense på 6 kilometer i timen for elsparkesykler på fortau og en bot på 3.000 kroner om flere kjører på én sparkesykkel. Gode intensjoner, men lite fruktbart, mener Trygg Trafikk.

– Det var heller ikke tillatt med flere personer på elsparkesykkelen, eller å kjøre i høy fart på fortau tidligere. Skal det være en reell endring, mener vi elsparkesykkel må omklassifiseres til en form for motorvogn. Det er en mer korrekt definisjon. Og det vil gjøre det lettere å innføre annen regulering, som promillegrense og krav om hjelm, sier kommunikasjonsrådgiver Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.