Samferdselsdirektør Arild Fuglseth i Møre og Romsdal fylkeskommune er bekymret for vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Han ber staten bla opp.

Samferdselsdirektør Arild Fuglseth i Møre og Romsdal fylkeskommune er bekymret for vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Han ber staten bla opp. 

Foto: Magnar Fjørtoft, Møre og Romsdal fylkeskommune

Her er det etterslep på over 16 milliarder kroner på fylkesveiene

Skal fylkeskommunene klare å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, må den statlige tilskuddsordningen styrkes med minst 5 milliarder kroner årlig i 12 år, mener Møre og Romsdal fylkeskommune. 

– Det vil være en god start, men det er ikke tilstrekkelig for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet, sier samferdselssjef i Møre og Romsdal, Arild Fuglseth, til Kommunal Rapport.

Innspillet kommer i forbindelse med høringen av ny Nasjonal Transportplan (NTP). Fylkestinget skal ta endelig stilling til høringsforslaget 19. juni.