De 996 innbyggerne i Roan kommune i Sør-Trøndelag må registrere at kommunen har hatt stort korrigert driftsunderskudd i fire år på rad. (Illustrasjon: Google Maps)

Her gikk det dårligst i fjor

Ingen kommuner har et så dårlig korrigert netto driftsresultat som Roan i fjor, ifølge de foreløpige Kostra-tallene.

Med et korrigert netto driftsresultat på -7,8 prosent er det lille Roan kommune som ligger helt i bunn av tabellen for driften i fjor.

Nederst i saken ser du hvordan det gikk i din kommune i fjor