Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) vurderer en full gjennomgang av Kostra og kommunenes rapportering til staten. Arkivfoto.

Vurderer å samle alt i Kostra

Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) vil vurdere å samle alt av kommunenes rapportering til staten i Kostra.

Kommunaldepartementet vil trolig sette i gang en samlet gjennomgang av Kostra (Kommune-stat-rapporteringen), ti år etter at kommunene ble forpliktet til å rapportere om sin aktivitet gjennom dette systemet.

 – Vi vurderer å sette i gang et prosjekt for å gå gjennom Kostra. Vi må se på effektiviteten i informasjonsinnhentingen. Dekker Kostra statens behov for styringsinformasjon? Hva er viktig og hva er mindre viktig? Hvordan kan kvalitet og resultater måles bedre? Dette er sentrale spørsmål å få besvart for å gjøre Kostra bedre, sier Navarsete til Kommunal-Rapport.no.