Sigbjørn Gjelsvik, her på flyplass i Sandane etter han la fram Distriktsmeldingen. Fredag kom regjeringen med stortingsmeldingen om by og levekår.

Sigbjørn Gjelsvik, her på flyplass i Sandane etter han la fram Distriktsmeldingen. Fredag kom regjeringen med stortingsmeldingen om by og levekår. 

Foto: Agnar Kaarbø

Regjeringen vil ha mindre ulikhet i byene

Forskjellene i byene skal ned, slår regjeringen fast i en ny stortingsmelding.

I meldingen «Gode bysamfunn med små skilnader» foreslår regjeringen flere tiltak som skal bidra til å bygge ned forskjellene og gi dem som bor i såkalt utsatte områder, større muligheter.

I enkelte byer og befolkningstette områder bor mange lavinntektsfamilier i trange og dyre utleieboliger, barn og unge har få møteplasser, og mange har ikke råd til fritidsaktiviteter, påpeker kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

– Dette er utfordringer vi må ta tak i. Folk skal kunne bo, arbeide og leve gode liv i hele landet, sier han i en pressemelding.

Stimulere til løsninger

I stortingsmeldingen foreslår regjeringen en rekke tiltak for å styrke kommunal planlegging, boligpolitikk, nærmiljø og tjenestetilbud.

Blant tiltakene som løftes fram, er at flere skal få mulighet til å eie egen bolig. Dette skal blant annet skje ved å «stimulere til flere løsninger» som gir førstegangskjøpere en enklere vei inn på boligmarkedet, heter det i pressemeldingen.

Regjeringen vil også bidra til et mer velfungerende leiemarked og bedre sikre rettighetene til leietakerne. I tillegg skal det vurderes lovendringer som legger til rette for flere boligkjøpsmodeller.

Regjeringen foreslår også å endre plan- og bygningsloven for å gi kommunene flere verktøy som skal sikre en variert boligsammensetning i ulike områder.

Skoler som brekkstang

Også utdanningssystemet skal brukes til å bygge ned forskjellene.

– Systemet skal i større grad enn i dag bidra til å redusere ulikhetene mellom grupper og øke sjansene for den enkelte, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Regjeringen har tidligere varslet områdesatsinger i Fredrikstad, Sarpsborg og Kristiansand.

I Rødt, som har satt kampen mot Forskjells-Norge øverst på dagsordenen, får meldingen en mildt sagt lunken mottakelse.

– Retningsløst

– Dette er en retningsløs stortingsmelding som nærmest er blottet for konkrete tiltak, sier partiets stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson.

– Regjeringen har fått overlevert en rekke forslag til utjevnende tiltak og har sittet stille i månedsvis. De legger ikke fram et eneste konkret tiltak som vil hjelpe fattige folk her og nå. Du kan ikke betale verken mat eller strøm med stortingsmeldinger og ekspertutvalg, sier han til NTB.

Det som trengs, er en krisepakke som øker inntekten til de som har minst, kutter regningsbunken for folk flest, øker minsteytelsene og gjør kollektivtilbudet billigere, mener Rødt.

Ett lyspunkt i stortingsmeldingen er at regjeringen vil legge fram et lovforslag som gir kommunene lov til å kreve sosial boligbygging i arealplanene sine.

– Det er positivt. Vi har også forhåpninger til at regjeringen skal få til gratis skolemat, slik de skriver at de har ambisjon om, sier Kristjánsson.

(©NTB)