Det er åpenbart at distrikter teller mer enn byer og storbyer i Hurdalsplattformen, skriver Agnar Kaarbø, og minner om at den nye statsråden på feltet har ansvar for hele landet.

Det er åpenbart at distrikter teller mer enn byer og storbyer i Hurdalsplattformen, skriver Agnar Kaarbø, og minner om at den nye statsråden på feltet har ansvar for hele landet.

Foto: Knut Opeide / Samfoto
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Distriktspolitisk offensiv må ikke forsterke motsetninger

En ny regjering skal nok en gang revitalisere distriktspolitikken. Det må skje uten at konflikten by-land forsterkes ytterligere.

Politikk for å sikre bosetting og aktivitet over hele landet har vært et grunntema i norsk politikk siden 1814.

Følelsen av avmakt og avstand til makta kan oppleves like mye i byområder som i distrikter.
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.