Dette må du vite om møteoffentlighet

Folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i møter

Saksbehandlingsreglene for politiske organer er beskrevet i kommunelovens kapittel 6. Her framgår det bl.a. at:

Alle møter i folkevalgte organer skal annonseres på forhånd.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.