Åslaug Haga, direktør i Fornybar Norge, håper at det er vilje i kommunene til å gå grundig inn i diskusjoner som er krevende, men nødvendige for å få mer kraft.

Åslaug Haga, direktør i Fornybar Norge, håper at det er vilje i kommunene til å gå grundig inn i diskusjoner som er krevende, men nødvendige for å få mer kraft.

Foto: Agnar Kaarbø

Haga: – Kommuner må ikke si nei til kraftutbygging på autopilot

Åslaug Haga i Fornybar Norge tror ikke Norge vil makte å bygge ut nødvendig kraft med dagens tempo. Hun ber kommunene vise vilje til å sette av arealer.

Den tidligere kommunalministeren, olje- og energiministeren og Senterparti-lederen er nå direktør i Fornybar Norge. I et intervju i podkasten Kontrollutvalget advarer hun mot et mulig kraftunderskudd i Norge.

For å unngå en slik situasjon mener hun kommunene må ta ansvar.

– De må ikke si nei på autopilot, men se på mulighetene som det kan gi for lokalmiljøet. 

Kommunene er planmyndighet og har avgjørende innflytelse når det skal avsettes areal til ny energiproduksjon, blant annet til vindkraft.

– Jeg håper at det er vilje i kommunene til å gå grundig inn i diskusjoner som er krevende, men nødvendige for at vi skal få opp den kraften som alle innbyggerne i Norge faktisk trenger, sier Haga.

Støtter kommunalt veto, men …

Haga understreker at Fornybar Norge støtter at kommunene skal ha vetorett mot utbygginger. Hun legger til at det likevel er en grense for hvor lenge nasjonale politikere kan se på hvis kommunene ikke viser vilje til å sette av areal.

– Men jeg håper virkelig at man skal få det etablerte systemet til å fungere, sier Haga.

Hun mener det vil være uheldig for demokratiet med større sentral styring på området.

– Det du antyder er at et eller annet sted så går grensen. Her må da nasjonale myndigheter si at nå er det vi som må bestemme.

– Det tror jeg er en realitet.

– Desinformasjon

Haga erkjenner at diskusjonen om kraftutbygging, som ofte handler om omstridte vindkraftanlegg, er vanskelig. Samtidig mener hun at debatten preges av desinformasjon og myter.

Hun oppfordrer kommunene til å puste med magen, skaffe seg kunnskap og se på de mulighetene som ligger i kraftutbygging, blant annet i form av inntekter.

Fornybar-direktøren sier at det må bygges ut en del vindkraft for å nå målet om 30 TWh innen 2030, som energikommisjonen beskrev i sin rapport fra 2023.

Hun medgir at det gjør inntrykk å se noen av vindparkene som er etablert. Noen av disse kunne også vært utformet annerledes.

– Det har vi lært veldig mye om, slik at både kravene til hvordan vi skal bygge og hvordan natur skal ivaretas er endret betydelig, sier Haga.

Hva med hyttefelt?

Samtidig synes hun det er pussig at det ikke er samme diskusjon rundt utbygging av hyttefelt og motorveier som om vindkraft.

Hun minner om at den aller største trusselen mot naturen er en global temperaturøkning. Det er denne situasjonen som krever en radikal omveltning av energisystemene.

– Jeg mener vi kan sammenligne omveltningen med den industrielle revolusjonen. Da gir det seg selv at det også er krevende, sier Haga i podkasten.