– Med utgangspunkt i erfaringene fra Gjerdrum-skredet er det nå behov for å gå gjennom soneinndelingene og metodikken som benyttes for inndeling på nytt, sier direktør Lars Andresen i NGI.

– Med utgangspunkt i erfaringene fra Gjerdrum-skredet er det nå behov for å gå gjennom soneinndelingene og metodikken som benyttes for inndeling på nytt, sier direktør Lars Andresen i NGI.

Foto: Joakim Enger
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

NGI: Behov for å gå gjennom inndelingen av kvikkleiresoner på nytt

Med utgangspunkt i erfaringene fra Gjerdrum-skredet er det behov for å gå gjennom inndelingen av kvikkleiresoner på nytt, mener direktør Lars Andresen i NGI.

Norges geotekniske institutt (NGI) har vært en sentral aktør i utbyggingen av Gjerdrum, og Andresen er glad for at årsaken til skredet nå er kartlagt.

Gjerdrumutvalgets rapport peker på at startpunktet for skredet gikk langt unna boligfeltet Nystulia. Det mener NGI-sjefen at gir rom for læring.

– Under arbeidet med utbygging av Nystulia vurderte NGI stabilitet og sikret hele området innenfor kvikkleiresonen «Hønsisletta», som Nystulia ligger i.

At skredet har forplantet seg nordover fra en kvikkleiresone og over i en annen, reiser naturligvis spørsmål ved nøyaktigheten i dagens inndeling av kvikkleiresoner, sier Andresen.

Han legger til at det før 2007 ikke var krav eller praksis til å sikre hele kvikkleirefaresonen med tanke på stabilitet.

Dagens inndeling i terrenget i egne kvikkleiresoner er et arbeid som har pågått over lang tid. Det er benyttet ulik metodikk og skjønn, ifølge NGI.

– Med utgangspunkt i erfaringene fra Gjerdrum-skredet er det nå behov for å gå gjennom soneinndelingene og metodikken som benyttes for inndeling på nytt, sier han.

(©NTB)