Stein-Are Strand, sjefingeniør geoteknikk i NVE, sier at det er viktig at kommunene informerer innbygger, grunneiere og andre om kvikkleire, hva som kan utløse skred og hva som er faresignaler.

Stein-Are Strand, sjefingeniør geoteknikk i NVE, sier at det er viktig at kommunene informerer innbygger, grunneiere og andre om kvikkleire, hva som kan utløse skred og hva som er faresignaler.

Foto: Privat
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

NVE: – Viktig å informere innbyggerne om skredfaren

Kommunene må informere innbyggerne om faren for kvikkleireskred og hvilke faresignaler de bør se etter, mener NVE.

– Det er absolutt behov for å øke bevisstheten og kunnskapen om kvikkleire. Særlig er det viktig at bønder og entreprenører er klar over at gravearbeid og deponering av masser kan utløse skred. Det gjelder uansett om tiltaket er søknadspliktig eller ikke.

Det sier sjefingeniør for geoteknikk Stein-Are Strand i NVE til Kommunal Rapport.