Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad innkaller kommuner til møte.Foto: Jil Yngland / NTB

Ropstad kritiserer kommunene for strenge koronatiltak – innkaller til møte

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kritiserer kommunene for unødvendig strenge koronatiltak.

Det innføres fortsatt tiltak som går lenger enn det smittesituasjonen og de nasjonale rådene tilsier. Noen kommuner velger å stenge barnehager og skoler som et forebyggende tiltak.

– Vi ser også at det fanges opp flere omfattende saker i psykisk helsevern. Alt dette er bekymringsfullt, sa han.

Som en oppfølging vil Ropstad kontakte de aktuelle kommunene for å slå fast at tjenestene til barn og unge ikke skal svekkes. Han understreker at helsepersonell ikke må flyttes vekk fra tjenestene som er ment for barn og unge, og nedstenging ikke skal brukes som et forebyggende tiltak.

– Jeg vil også innkalle fylkesmennene for å få en statusrapport på tjenestene til barn og unge. I dette møtet vil seks statsråder delta. Vi vil sikre at barn og unge får de tjenestene de har krav på, sa statsråden.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.