Bare barn som faktisk har tatt barnehageplassen i bruk, skal telles med på telledatoen 15. desember, slår lagmannsretten fast. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke

Nekter å behandle anke om barnehagetilskudd

Lagmannsretten synes det er klart at anken ikke vil føre fram.

28. januar frifant Alstahaug tingrett Alstahaug kommune for å ha inndratt 2,8 millioner kroner i tilskudd til en private barnehage. 

Både i 2015 og 2016 oppga Sandnessjøen barnehage AS at den hadde 99 barn i sin barnehage per 15. desember, telledatoen som ligger til grunn for offentlig tilskudd. Tallene inkluderte også barn som hadde fått tilsagn om plass, men som ennå ikke hadde begynt. Det skulle ikke den private barnehagen gjort, konkluderte Alstahaug tingrett i januar.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.