Kommunalsjef Kari-Ann Dale for oppvekst i Lier kommune er glad for samarbeidet med sosiale entreprenører. Foto: Lier kommune

Lier får penger fra private for å hindre frafall

Lier kommune hadde ikke råd til å betale for kurs i livsmestring for elever på 8. trinn. Så fikk kommunen tre millioner kroner fra privat næringsliv. 

FAKTA

I 2009 ble deler at Ferds virksomhet samlet i et eget forretningsområde med navnet Ferd Sosiale Entreprenører.

Virksomheten satser på personer og organisasjoner som har nye løsninger på sosiale problemer, og som bruker forretningsmessige metoder for å bygge levedyktige organisasjoner som kan virkeliggjøre ideene.

Kilde: Ferd Sosiale Entreprenører

Det er Ferd Sosiale Entreprenører som spytter i penger til prosjektet, som innebærer at Trygg av natur skal tilby naturskole og naturdag for ungdomsskoleelever på 8. trinn i Lier kommune.