Bodøs kommunedirektør Kjell Hugvik har en fortid som arbeids- og tjenestedirektør i Nav. Nå er han med i en ny ekspertgruppe mot barnefattigdom.

Bodøs kommunedirektør Kjell Hugvik har en fortid som arbeids- og tjenestedirektør i Nav. Nå er han med i en ny ekspertgruppe mot barnefattigdom.

Foto: Per-Inge Johnsen/Bodø kommune

Bodøs toppleder i nytt ekspertråd mot barnefattigdom

Regjeringa har oppnevnt en ekspertgruppe som skal foreslå tiltak som gir barn som vokser opp i fattigdom, bedre levekår, og som forebygger at fattigdom går i arv.

– At så mange barn i Norge vokser opp i fattigdom er en stor samfunnsutfordring som utløser store kostnader både for den enkelte og for samfunnet. En ekspertgruppe kan gi oss nye råd om hvordan innsatsen for barn i fattige familier bør prioriteres framover, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding.

Hun peker på at selv om flere regjeringer har jobbet med å motvirke fattigdom blant barnefamilier, øker antallet barn som lever i fattige familier.

Ekspertgruppen skal blant annet vurdere hvilke tiltak som har best effekt og hvordan den offentlige innsatsen bør prioriteres, både for å styrke oppvekstvilkårene på kort sikt og forebygge at fattigdom går i arv på lengre sikt.

Les mandatet her.

Ekspertgruppa har disse medlemmene:

  • Mari Rege, Stavanger, professor (leder)
  • Kjell Gunnar Salvanes, Bergen, professor
  • Henrik Daae Zachrisson, Oslo, professor
  • Tormod Bøe, Bergen, professor
  • Hanne Solfrid Glemmestad, Gjøvik, leiar for profesjonsrådet for sosionomer i Fellesorganisasjonen
  • Tone Fløtten, Oslo, dagleg leiar
  • Kjell Hugvik, Bodø, kommunedirektør
  • Nina Eirin Drange, Oslo, Post DOC