Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier det er viktig at landets skattepenger kommer fellesskapet til gode og ikke ender opp hos store kommersielle eiere.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier det er viktig at landets skattepenger kommer fellesskapet til gode og ikke ender opp hos store kommersielle eiere.

Foto: Britt Glosvik
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Ekspertutvalg starter arbeidet med å utfase kommersielle aktører fra velferdstjenesten

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal se på hvordan kommersielle aktører kan fases ut av ulike velferdstjenester. Det er feil medisin for Norge, mener NHO.

– De offentlige velferdstjenestene i Norge er bygd opp med skattefinansiering og folkevalgt kontroll slik at folk får lik tilgang og et godt tilbud av grunnleggende tjenester innenfor helse, utdanning og omsorg. Legitimiteten til den norske velferdsmodellen hviler på at skattepengene kommer fellesskapet til gode og ikke ender opp hos store kommersielle eiere, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

Ekspertutvalget skal også presentere forslag som skal sikre at ikke-offentlige aktører som fortsatt jobber i velferden, ikke kan gi eierne sine store utbytter.

Feil medisin

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener at utvalget ikke burde sett dagens lys.

– Dette er feil medisin for Norge. Svaret regjeringen ber om, vil verken kutte helsekøene, føre til flere omsorgsplasser i eldreomsorgen eller skape flere barnehageplasser, som tross alt er det vi trenger, skriver administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO i en epost til NTB.

Almlid mener regjeringen heller burde se nærmere på hvordan en kan få til mer samarbeid, kortere helsekøer og bedre tjenester til de yngste, eldste og mest utsatte.

– Ikke hvordan man kan gjennomføre en styrt avvikling av en bransje med over 100.000 jobber, høy innovasjonstakt og godt fornøyde pasienter og brukere, mener han.

Almlid legger til:

– Utviklingen av velferdssamfunnet vårt er historien om samarbeid mellom offentlige, ideelle og private aktører, og brede kompromisser basert på et robust faglig grunnlag. Utvalget legger ikke opp til å videreføre den tradisjonen, sier han.

Uheldig utvikling

Nestleder Sissel Skoghaug i LO er på sin side glad for at regjeringen følger opp krav fra LO i valgkampen.

– Velferd egner seg ikke som butikk. Vi så en uheldig utvikling under forrige regjering, der stadig mer av vår felles velferd skulle kommersialiseres. Nå blir jobben til utvalget å jobbe fram konkrete forslag som stopper den økte kommersialiseringen innen velferden, skriver hun i en epost til NTB.

– En sterk velferdsstat der sykehus, sykehjem, barnehager, skoler og andre velferdstjenester er finansiert og driftet i offentlig regi, gir en effektiv ressursbruk og et godt tilbud til befolkningen, uansett hvor i landet man bor, mener Skoghaug.

Utvalget skal presentere sine anbefalinger innen 20. juni 2024.

(©NTB)