Private aktører har vært viktig for å bygge ut barnehagetilbudet i kommunene. Nå vil SV begrense den kommersielle velferden.

Private aktører har vært viktig for å bygge ut barnehagetilbudet i kommunene. Nå vil SV begrense den kommersielle velferden.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Kampen mot kommersiell velferd

Det blir tøffere å være kommersiell aktør i det kommunale velferdsmarkedet. SV tar kampen inn i budsjettforhandlingene.

SV la mandag fram sitt alternative budsjett. Som ventet inneholder det mer penger til kommuner og fylkeskommuner enn regjeringens tilleggsbudsjett. SV legger på over 5 milliarder kroner mer til kommunene. Fylkeskommunene skal få 1,5 milliarder kroner. I tillegg vil partiet forlenge kompensasjonsordningen for en skadeskutt kollektivtrafikk.

Hva det endelige resultatet for kommuneøkonomien 2022 blir, får vi vite i løpet av noen uker. Finanspolitisk frontfigur, Kari Elisabeth Kaski, ville mandag ikke si noe til Kommunal Rapport om tallfesting og prioritering.