– Vi må vurdere hva som tjener våre innbyggere, sier ordfører Petter Berg (H) i Tønsberg. Han legger stor vekt på rådmannens råd om at de bør trekke seg fra forsøket med statlig finansierte omsorgstjenester. Arkivfoto: Ole Morten Melgård

Nok en kommune vurderer å trekke seg fra forsøk

Rådmannen i Tønsberg slår alarm om stor økonomisk risiko og anbefaler at kommunen trekker seg fra forsøket med statlig finansierte omsorgstjenester.

Bare en uke etter at det ble igangsatt, må politikerne i Tønsberg ta stilling til om de skal trekke kommunen ut av forsøket med statlig finansierte omsorgstjenester (SIO).

“På grunn av usikkerhet og samtidig stor risiko for at prosjektet vil føre til belastninger for øvrige tjenesteområder anbefaler rådmannen bystyret om at Tønsberg kommune trekker seg fra SIO-prosjektet”.