Ill.foto: Magnus Knutsen Bjørke
Ill.foto: Magnus Knutsen BjørkeMagnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Krav om politiattest for ansatte i eldreomsorgen

Regjeringen foreslår at norske kommuner skal kunne kreve politiattest fra ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester.

– Dette er en sak Frp har kjempet for lenge, som vi mener er viktig for å sikre trygghet for den enkelte, sier eldrepolitisk talsmann i Frp, Bård Hoksrud, til NTB.

Den foreslåtte politiattesten skal inneholde samme straffbare forhold som de som anmerkes på en barneomsorgsattest – narkotika- og sedelighetsforbrytelser, alvorlige voldsforbrytelser samt legemsfornærmelse, ulovlig tvang og frihetsberøvelse.

– Mange eldre, og særlig demensrammede, er i en veldig sårbar situasjon. De har få muligheter til å verne seg mot overgrep og kan ha vanskeligheter med å varsle om overgrep som har funnet sted. Krav om vandelsattest vil være med på å beskytte dem bedre, sier helsepolitisk talsperson Tone Trøen i Høyre.

Krav fra byene

I mai sendte helsebyrådene i Oslo, Bergen og Tromsø brev til helseminister Bent Høie (H) der de ba regjeringen utvide adgangen til å innhente politiattest for ansatte i eldreomsorgen.

Hoksrud påpeker dessuten at ansatte i den kommunale eldreomsorgen som har begått forbrytelser som vil bli nedfelt i en politiattest, i dag kan «bytte kommune» uten å frykte at informasjon om straffbare forhold vil bli avdekket.

– Jeg har hørt flere historier om eldre som er blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep. Det viser at krav om vandelsattest for ansatte i eldreomsorgen er kjempeviktig for tryggheten til eldre, sier han.

Sa nei

Kravet om vandelsattest fra alle som jobber i eldreomsorgen har også vært et krav fra Pensjonistforbundet, men den rødgrønne regjeringen vendte så sent som i 2013 tommelen ned for forslaget.

Et krav om politiattest vil ikke stoppe overgrepene, fastslo statssekretær Kjell Erik Øie (Ap) overfor NRK i mai 2013.

– En stor andel av dem som jobber med eldre og demente er fra andre land, og der vil politiattest som tiltak ha liten verdi, sa han.

Prinsipielle argumenter er om dette vil skape en falsk trygghet som hindrer oss i å iverksette andre tiltak for å forebygge overgrep mot eldre, tilføyde Øie.

Regjeringens forslag sendes ut på høring 9. september.