Oslo kommune planla at nettbrett skulle utvide den sosiale kontakten til beboerne på Kampen Oslo+, men de foretrekker å gå i kaffen i første etasje. Roar Tollefsen og Bjørg Linderud prøver seg på nettbrett da hjemmet åpnet i 2017. Foto: Joakim S. Enger

Eldre på Omsorg+ lar nettbrettet ligge

Kampen Omsorg+ skal være en spydspiss for velferdsteknologi. Beboerne liker kultur- og aktivitetstilbudet bedre enn smarthusteknologien, viser ny evaluering. 

Kampen Omsorg+ er et botilbud drevet av Kirkens Bymisjon etter avtale med Oslo kommune. Modellen er en mellomting mellom egen bolig og institusjon. Nå har forskere fra SINTEF og VID vitenskapelige høyskole evaluert botilbudet.

Rapporten viser at byggets utforming (med egne leiligheter og lett tilgjengelige fellesarealer), kontakten med nærmiljøet og husvertene er viktige suksessfaktorer.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.