Utsettelsen av grunnrenteskatt på vindkraft blir møtt med jubel fra Samfunnsbedriftene Energi og Fornybar Energi.

Utsettelsen av grunnrenteskatt på vindkraft blir møtt med jubel fra Samfunnsbedriftene Energi og Fornybar Energi.

Foto: Terje Lien

Vindkraftnæringen fornøyd med utsettelse av grunnrenteskatten

Både Fornybar Norge og Samfunnsbedriftene Energi er positive til at regjeringen utsetter iverksettelsen av grunnrenteskatten på vindkraft til 2024.

Opprinnelig skulle grunnrenteskatten ha virkning fra 2023.

Regjeringen har imidlertid utsatt iverksettelsen etter innspill i høringsrunden.

– Lokalsamfunn og fellesskapet bør få en rettferdig del av verdier skapt fra våre felles naturressurser. Samtidig må vi vurdere høringsinnspill og lovregler nøye før et forslag kan fremmes for Stortinget, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

I lys av blant annet innspill fra høringen, tar regjeringen nå sikte på å fremme forslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2023, med virkning fra inntektsåret 2024.

Utsettelsen blir møtt med jubel fra Samfunnsbedriftene Energi og Fornybar Energi.

– Det er veldig positivt at dette utsettes og at man får en behandling av forslaget i Stortinget til høsten, uttaler Truls Wickholm, direktør i Samfunnsbedriftene Energi (SBE).

– Det er sjelden vi roser regjeringen for en utsettelse, men i dette tilfellet var det faktisk viktig. Forslaget om ny grunnrenteskatt for vindkraft må endres for ikke å ramme helt nødvendige investeringer i fornybar energi, sier leder Åslaug Haga i Fornybar Norge.

Sammen med forslaget om grunnrenteskatt på vindkraft ble det i budsjett for 2023 vedtatt økning av produksjonsavgiften for vindkraft til 2 øre per kWh fra 1. januar 2023. Denne avgiftsøkningen påvirkes ikke av utsettelsen for grunnrenteskatten, og vertskommunene vil dermed få økte inntekter som planlagt.