Lederen av kontrollutvalget i Tana vil vite hvordan ti annonseselskaper har klart å fakturere kommunen uten internkontroll.

Lederen av kontrollutvalget i Tana vil vite hvordan ti annonseselskaper har klart å fakturere kommunen uten internkontroll.

Foto: Tana kommune

Vil ha full gransking av Tana-saken for å kunne vurdere regresskrav

Tana kommune har ingen svar på hvordan over 400.000 kroner ble utbetalt uten kontroll. Lederen av kontrollutvalget ønsker en full gransking av saken.

– Jeg har ikke diskutert dette med kontrollutvalget, men personlig mener jeg at det som nå kommer fram i denne saken er så alvorlig at vi bør gjennomføre en full gransking. Innbyggerne har rett til å få vite hva som har skjedd i denne saken, sier leder Alf Steinar Børresen i kontrollutvalget i Tana.

Ser muligheten for regress