Forsker Kjetil Lie ved Telemarksforsking anslår at kommunene får en skattegevinst i år på 3,5 milliarder kroner, basert på det han vurderer som et forsiktig anslag. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Spår skattegevinst på 3,5 milliarder kroner

Basert på helt ferske skattetall anslår Telemarksforsking at årets skatteinntekter blir langt høyere enn Finansdepartementet antok i oktober.

Fredag neste uke kommer de offisielle skattetallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for november. Men tall som Telemarksforsking har hentet inn fra en rekke kommuner, gir en sterk indikasjon på at inntektene holder seg langt høyere enn hva kommunene har budsjettert med.

November er den aller viktigste i skatteregnskapet. I tillegg til å være en måned med innbetalinger av ordinær skatt og restskatt, er det også den måneden i året der det kan bli gjort en korreksjon av fjorårets skatteoppgjør. Det handler om hvordan inntektene ble fordelt mellom stat, fylke og kommune. November er derfor en ekstra usikker skattemåned.