Bent Devik i Kommunaldepartementet gjorde rede for konsekvensene for økonomiforvaltningen med innføring av ny kommunelov. Foto: Anne Rodvang

Skjerpet krav om langsiktighet

Den nye kommuneloven pålegger kommunestyrene å vedta finansielle måltall for økonomien. Intensjonen er å bidra til en politikk som ivaretar økonomien over tid.

Hvordan den nye kommuneloven påvirker økonomiforvaltningen i Kommune-Norge var et av temaene under årets Kommuneøkonomikonferanse (KOMØK).

– Økonomibestemmelsene i loven handler om å trygge det økonomiske grunnlaget for velferden, fastslår Bent Devik, seniorrådgiver i Kommunaldepartementet (KMD).

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.