Nå kommer strengere krav fra statsforvalterne til kommunene om renseanlegg. Det kan betyr høyere gebyrer.

Nå kommer strengere krav fra statsforvalterne til kommunene om renseanlegg. Det kan betyr høyere gebyrer.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

– Selvkostgebyrene på vann og avløp må opp

– Det kommer til å bli mange tøffe diskusjoner i kommunestyrene framover. For gebyrene må opp for å innfri nye krav til renseanlegg og til vann- og avløpsanlegg, sier rådgiver Arne Haarr i Norsk Vann.

Miljødirektoratet, sammen med resten av direktoratsgruppa for gjennomføringen av vannforskriften, arrangerer i disse dager en nasjonal vannmiljøkonferanse. Nye vannforvaltningsplaner for 2022–2027 er hovedtema, og disse planene er nå ute på høring med høringsfrist 31. mai. Nye vannforvaltningsplaner for 2022–2027 er hovedtema.

– Kravene blir strengere

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.