– Flere tjenester melder om stor vekst i utgiftene, sier finansbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen (V) i Bergen kommune.
– Flere tjenester melder om stor vekst i utgiftene, sier finansbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen (V) i Bergen kommune.Foto: Ola Henning Målsnes/Bergen kommune
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Revidert Bergen-budsjett: Justeringer for 563,8 millioner kroner

Psykisk helse, økonomisk sosialhjelp og allmennlegetjenesten er blant tjenesteområdene som blir tilført mer penger i Bergen.

Det kommer fram i det reviderte bybudsjettet for Bergen som ble lagt fram torsdag.

–  Flere tjenester melder om stor vekst i utgiftene. I skole og de spesialpedagogiske tjenestene er det en betydelig økning i antall barn med særskilte behov. Behovet for psykiske helsetjenester til barn og unge vokser. Flere trenger økonomisk sosialhjelp. Det er også dyrt å mangle fastleger, sier finansbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen (V) i en pressemelding.

Samlet foreslår byrådet budsjettjusteringer for 563,8 millioner kroner. Av dette er om lag 450 millioner kroner justeringer for å dekke inn underliggende utgiftsvekst på flere tjenesteområder. Vel 150 millioner er foreløpig beregnede merutgifter ved økt pris- og lønnsvekst.

Tjener på strøm

Ifølge det reviderte bybudsjettet er endringene basert på anslagene i revidert nasjonalbudsjett og andre kjente forhold.

–  Bergen kommune får samlet 261 millioner kroner i økte skatteinntekter og rammetilskudd fra staten. Skatteinntektene våre vokser, men kostnadene vokser enda mer. Vi får kompensert for denne kostnadsveksten gjennom økte overføringer i rammetilskuddet, sier Larsen.

En annen stor endring på inntektssiden er at utbyttet fra energiselskapet Eviny i år ble 322 millioner kroner høyere enn det som ble lagt til grunn i det opprinnelige budsjettet, ifølge finansbyråden.

Han skriver videre i budsjettforslaget at krigen i Ukraina og flyktningsituasjonen preger kommunens tjenesteområder, og at det reviderte budsjettet reflekterer oppjusterte anslag både på utgifts- og inntektssiden i denne sammenheng.

Byrådet foreslår å sette av 160 millioner kroner til å dekke utgifter knyttet til bosetting av flyktninger fra Ukraina.

Oppjusterer sosialhjelpssatsene

Det er også forventet at strømutgiftene til kommunen blir betydelig mindre enn det som ble lagt til grunn i vedtatt budsjettet. 

Så langt i år har strømprisene falt, og oppdaterte prisprognoser ligger nå betydelig under hva som opprinnelig ble lagt til grunn, ifølge finansbyråden. 

Det foreslås derfor en nedjustering av strømbudsjettet med om lag 220 millioner kroner.

Byrådet har skaffet til veie 22 «friske» millioner, ifølge finansbyråden. Disse foreslås til blant justering av sosialhjelpssatsene. 

Justeringen på 5,4 prosent tilsvarer forventet vekst i konsumprisen i 2023. For Bergen vil dette ha en merkostnad på 10,3 millioner kroner årlig, ifølge finansbyråden.

Det foreslås også å bevilge 4,55 millioner kroner til ulike fritidstilbud for barn og unge, blant annet gratis ferieaktiviteter i alle bydeler til barn og unge i regi av biblioteket og kulturetaten.