Ill.foto: Colourbox.com

På full fart mot gjeldstoppen

Store låneopptak kan føre Alstahaug opp mot norgestoppen i gjeld. Nå advarer økonomiekspert mot byggeplanene.

Alstahaug har høy netto renteeksponert gjeld, men nå vil flertallet i kommunestyret likevel si ja til å bygge både ny skole og nytt sykehjem, forteller NRK

Ved nyttår var netto renteeksponert gjeld på drøyt 514 millioner kroner i kommunen som da omsatte for 685 millioner kroner. Det gir en gjeldsgrad på 75 prosent. Bare drøyt 30 kommuner i Norge har høyere gjeldsgrad enn Alstahaug, viser Statistisk sentralbyrås Kostra-database.

De neste fire årene vil flertallet ta opp ytterligere drøyt 350 millioner kroner i nye lån, for å finansiere investeringer som i all hovedsak ikke er finansiert av selvkost. Selv om kommunen samtidig skal øke avdragene som betales årlig fra 27 millioner i år til 41 millioner i 2020, kan Alstahaug ved utgangen av økonomiplanperioden likevel stå med en netto renteeksponert gjeld som er på nivå med inntektene. Bare ti kommuner har i dag så høy gjeld.

- Gjelden i Alstahaug er altfor høy, og det samme er driftsnivået. Dette går ikke sammen over tid, sier seniorrådgiver Håvard Moe hos KS Konsulent til NRK. Moe har sett nærmere på driften på oppdrag fra kommunen selv.

Ordfører Bård Anders Langø erkjenner at kommunen får høy gjeld:

– Det vil koste mye for en kommune som allerede har en utsatt kommuneøkonomi. Samtidig ser vi ingen andre muligheter enn å investere, sier han til NRK.

På Kommunal Rapports måling Kommunebarometeret har Alstahaug innen sektoren økonomi falt fra 73. plass på barometeret for 2012, til 385. plass i årets utgave. Svært få kommuner har investert så mye som Alstahaug de fire foregående årene, målt mot eget inntektsnivå.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.