KS-leder Gunn Marit Helgesen vil følge nøye med på kommunenes utbetalinger til sosialhjelp framover.

KS-leder Gunn Marit Helgesen vil følge nøye med på kommunenes utbetalinger til sosialhjelp framover. 

Foto: Britt Glosvik

KS bekymret for økende utbetalinger til sosialhjelp

Flere kommuner melder om flere mottakere av sosialhjelp og økte utbetalinger. Det bekymrer KS.

Under og etter pandemien har trenden vært færre mottakere av sosialhjelp. De samlede utbetalingene har også gått ned. Nå er dette i ferd med å snu, ifølge KS.

– Flere av de største kommunene melder nå at denne trenden har snudd i løpet av høsten. Det meldes om flere mottakere av økonomisk sosialhjelp, samt at gjennomsnittlig utbetaling øker betydelig, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.