Hedmark fylkeskommune er medeier i AS Oplandske Dampskipselskap som driver verdens eldste hjuldamper Skibladner. Foto: Helge Sunde / Samfoto / NTB Scanpix

Hedmark leverer det beste fylkesresultatet

Fylkeskommunene leverte et samlet netto driftsresultat på 3,8 prosent for 2018. Hedmark drar opp snittet med et driftsresultat på 8,1 prosent. 

Samlet ligger fylkeskommunene godt over et netto driftsresultat på 1,75 prosent, som er anbefalt minimum fra det partssammensatte Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi. 

Flere fylkeskommuner forbedret resultatene sine fra 2017 til 2018, viser de ferske Kostra-tallene. Likevel var det samlet sett en nedgang  i netto driftsresultat fra 4,3 til 3,8 prosent fra 2017 til 2018. I likhet med i Kommune-Norge er det store variasjoner også blant fylkeskommunene.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.