Slik ser vinnerutkastet til ny svømmehall i Volda ut. Etter at Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) har konkludert i klagesaken, er politikerne klare til å inngå kontrakt.

Slik ser vinnerutkastet til ny svømmehall i Volda ut. Etter at Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) har konkludert i klagesaken, er politikerne klare til å inngå kontrakt.

Skisse: Christie & Opsahl AS

Våger å bygge svømmehall etter Kofa-avgjørelse

I flere måneder holdt politikerne i Volda pusten, etter at en forsmådd tilbyder klagde kommunen inn til Kofa.

Etter anbudskonkurranse tildelte Volda kontrakten om bygging av ny svømmehall til Christie & Opsahl AS i november. Leverandøren som ikke fikk kontrakten, klagde saken inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i februar.

Dermed besluttet kommunestyret å utsette signering av kontrakten til Kofa hadde sagt sitt. Politikerne var redde for å bli idømt erstatning til selskapet som tapte konkurransen – såkalt positiv kontraktsinteresse (se faktaboks).