3 prosent av landjorda i Norge er dyrkbar. De siste ti årene har 110.585 dekar dyrket og dyrkbar mark blitt omdisponert til andre formål enn landbruk, viser SSB-tall.

3 prosent av landjorda i Norge er dyrkbar. De siste ti årene har 110.585 dekar dyrket og dyrkbar mark blitt omdisponert til andre formål enn landbruk, viser SSB-tall.

Foto: Colourbox

Ullensaker har bygd ned mest matjord

Ingen kommune i landet har omdisponert mer matjord de siste ti årene enn Ullensaker. Se hvordan din kommune ligger an.

På ti år har kommunene samlet omdisponert 110.585 dekar dyrket og dyrebar mark til andre formål enn landbruk. Det tilsvarer et område på størrelse med Leka kommune.

Mest matjord har gått tapt i Ullensaker. Flyplasskommunen står alene for omdisponering av 5.819 dekar, viser Kostra-tall for perioden 2011–2021.