Deltakelsen varierer mest i de mindre kommunene.

Deltakelsen varierer mest i de mindre kommunene. 

Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

SSB: Ni av ti førsteklassinger på SFO – flere enn noen gang

Etter at regjeringen innførte tolv timers gratis SFO i uka for alle førsteklassinger, har SFO-deltakelsen for årskullet økt i alle fylker.

Nesten 56.000 førsteklassinger deltok i SFO per 1. oktober skoleåret 2022–2023, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det tilsvarer 92 prosent av alle førsteklassinger, en økning på over 8 prosentpoeng fra skoleåret før.

Totalt gikk 165.000 elever på SFO, og det er flere enn noensinne. Deltakelsen varierer mest i de mindre kommunene, og generelt blir andelen på SFO lavere for hvert trinn.

Høyest er deltakelsen i Oslo kommune, som har tilbudt gratis deltidsplass for alle førsteklassinger siden 2020. I fjor deltok 97 prosent av elevene på 1. trinn i Oslo i SFO, opp fra 96 prosent året før.

Agder hadde den største økningen med 15 prosentpoeng, fra 74 til 89 prosent førsteklassinger på SFO.

Deltakelse på ordningen var lavest i Innlandet, der 86 prosent av førsteklassingene deltok, mot 73 prosent året før.

Ifølge SSB er det sammensatte årsaker til at elever ikke benytter seg av SFO-tilbudet etter 1. trinn, men tallene tyder på at SFO-deltakelsen øker når økonomiske støtteordninger utvides. (©NTB)