KS` ferske økonomiske analyse viser at det er 78 kommuner som vurderes å ha lite økonomisk handlingsrom. Det var situasjonen ved utgangen av 2019.

KS` ferske økonomiske analyse viser at det er 78 kommuner som vurderes å ha lite økonomisk handlingsrom. Det var situasjonen ved utgangen av 2019.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Smalhans i hver femte kommune

Stadig flere kommuner får det trangere. Én av fem kommuner har nå lite økonomisk handlingsrom, viser en fersk gjennomgang av regnskapstallene for 2019.

Det er økonomene i KS som har analysert den enkelte kommunes økonomiske handlingsrom ved utgangen av 2019. Korrigert netto lånegjeld, netto driftsresultat og disposisjonsfond er da sett i sammenheng. 

I og med at analysen gjelder den økonomiske situasjonen i slutten av 2019, inneholder den også kommuner som ikke eksisterer lenger etter sammenslåingene ved årsskiftet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.