Hareid kommune er blant kommunene i Møre og Romsdal som har økt lånegjelden de siste årene. Det bekymrer Statsforvalteren.

Hareid kommune er blant kommunene i Møre og Romsdal som har økt lånegjelden de siste årene. Det bekymrer Statsforvalteren.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Rekordhøyt gjeldsnivå i Møre og Romsdal bekymrer: – Må ned

Kommunene i Møre og Romsdal hadde en samlet gjeldsgrad som lå langt over landsgjennomsnittet i fjor. Statsforvalteren maner kommunene til å ta grep.

Mens det gjennomsnittlige gjeldsnivået for landet (uten Oslo) var på 93 prosent av brutto driftsinntekter i 2021, var tilsvarende tall for de 26 kommunene i Møre og Romsdal rekordhøye 111,9 prosent.

– Dette er et for høyt nivå i forhold til å opprettholde god, økonomisk handlingsevne, skriver Statsforvalteren i Møre og Romsdal i en rapport om kommuneøkonomien i fylket.