KS-leder Bjørn Arild Gram styrer KS fra hjemmekontor på Steinkjer. Både hovedstyremøter og møter med regjeringen avholdes digitalt.

Foto: Terje Lien

– Regjeringen må sikre kommuneøkonomien

– Jeg savner en tydeligere forsikring fra regjeringen om at staten sikrer kommuneøkonomien når skatteinntekter og brukerbetalinger svikter, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

– Koronakrisen involverer kommunen tungt, så derfor er det viktig for KS. Vi har stor pågang på medlemsservice. Det dukker opp nye spørsmål hele tiden, sier KS-leder Bjørn Arild Gram.

Han er nettopp ferdig med det første ordinære hovedstyremøtet i KS. Det ble holdt i går, tirsdag, over nettet. Kommunenes Hus i Oslo er nesten tomt, og sjefen selv sitter på hjemmekontor i Steinkjer.

Det er travle tider. Han er i møter med Helsedirektoratet og regjeringen nesten daglig – alt via nettmøter. Ukentlig er det digimøter med fylkesledere for å få innspill til hva som trengs.

Å begrense smitten er jobb nummer én for kommunene, og det jobbes hele tiden med å ha nok smittevernutstyr.

– Kommunene er en viktig del av helsevesenet, så vi må minne regjeringen på at vi får vår del når nye forsendelser kommer til landet, sier Gram.

• Les også:NSF: – Kommuner mangler både smittevernutstyr og personell

Røde tall i mange kommuner

Men bekymring for økonomien ligger også helt i overflaten. Staten har sagt de skal dekke bortfall av SFO- og barnehageinntektene og økte utgifter til fastlegene, men bortfall av skatteinntekter vil gi store røde tall for mange kommuner.

– Regjeringen har sagt de skal dekke et urimelig bortfall av skatteinntekter, men det er ikke presist nok. Jeg vil ønsker en forsikring om at staten sikrer kommuneøkonomien. Kommunesektoren må være en del av den motkonjunkturpolitikken som må til for å få økonomien på fote igjen etter at dette er over. Slik som det var under finanskrisen, sier Gram.

Et grovt anslag sier at skattesmellen for kommunen kan bli på rundt 6 milliarder kroner.

– Hvis ikke kommuneøkonomien sikres, kan vi bli en del av problemet. Da vil kommunene holde igjen på utgiftene ved å utsette investeringer og skyve på vedlikehold. Gjør de det, vil de forsterke nedgangen, påpeker Gram.

Likviditeten er et problem for mange kommuner allerede. Mye av gjelden er i kortsiktige lån, og muligheten for refinansiering er dårligere nå.

– Kommunalbanken bør brukes som redskap til refinansiering, sier Gram.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.