Ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland ber om unnskyldning i en pressemelding på egen Facebook-side.

Ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland ber om unnskyldning i en pressemelding på egen Facebook-side.

Foto: Tone Holmquist
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Ørland-ordføreren trekker seg etter plagiatsak

Ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland trekker seg etter å ha vedgått en rekke tilfeller av plagiat i kronikker og leserbrev. Også Kommunal Rapport er rammet.

Tom Myrvold (H) bekreftet dette selv i en pressemelding på egen Facebook-side fredag:

«De siste dagene har det kommet fram flere tilfeller hvor jeg har hentet tekst fra andre og benyttet dem i egne innlegg uten å ha oppgitt kilde. Jeg vil nok en gang gi en uforbeholden unnskyldning til alle de jeg har hentet tekst fra og de redaktørene som har trykket dette. Jeg vil også beklage overfor de jeg har hatt som medforfattere i innlegg, som ikke har vært klar over at disse kan ha inneholdt tekst jeg har hentet fra andre», skriver Myrvold på Facebook-siden.

Gikk gjennom alle innlegg

Plagiatet ble avdekket etter at innlegget hans «Verdien av forsvarsvilje» ble publisert på Trønderdebatt. Forsvarets Forum oppdaget at deler av teksten var skrevet av Vårt Land-redaktør Bjørn Kristoffer Bore, ifølge Adresseavisen. I ettertid har Trønderdebatt gjennomgått samtlige innlegg fra ordføreren.

– I denne første gjennomgangen, som til nå kun omfatter åpne, søkbare kilder, har redaksjonen avdekket svært omfattende plagiatvirksomhet og manglende sitering av opphavsperson i de fleste innleggene som er publisert, skriver Trønderdebatt fredag.

Valgte selv å trekke seg

Christian Ingebrigtsen, leder i Trøndelag Høyre, sier at det var Myrvold selv som tok avgjørelsen om å søke fritak fra vervene som ordfører og folkevalgt.

Faksimile fra Tom Myrvolds åpne Facebook-side.
Faksimile fra Tom Myrvolds åpne Facebook-side.

– Trøndelag Høyre har sett alvorlig på denne saken, og mener den har svekket tilliten til Myrvold, men det er viktig for oss å si at det er han selv som har kommet fram til denne beslutningen. Han har beklaget at han har gjort feil, og vi tror han har truffet et klokt valg gitt omstendighetene, sier Ingebrigtsen til Adresseavisen.

Myrvold har sittet som ordfører siden 2015. Han har vært en aktiv deltaker i den offentlige debatten i Trøndelag.

Også Kommunal Rapport har avdekket plagiat i innlegg som ordføreren har publisert.

– Da Tom Myrvold har innrømmet plagiat og sagt at han vil be om fritak fra ordførervervet, var det naturlig å sjekke om det kunne være forgreininger i saken til Kommunal Rapport. Det viser det seg å være, sier sjefredaktør Britt Sofie Hestvik i Kommunal Rapport.

Hun utdyper:

– Umiddelbart har vi identifisert to innlegg publisert i Kommunal Rapport, som i alle fall Adresseavisen har vist fram plagiat i. Det ene innlegget har tittelen «Leve Trøndelag – drit i resten» og er publisert 8.12.2021. Det andre har tittelen «Politisk hets – en trussel mot demokratiet» og er publisert 12.10.2020. Det kan være flere, sier Hestvik.

– Beklager

– Jeg beklager at Kommunal Rapports rutiner for å kvalitetssikre debattstoff på dette området ikke har vært gode nok og at plagiat er publisert. Alt Kommunal Rapport publiserer, er mitt ansvar, sier Hestvik.

Hun forteller at avisen nå vil kartlegge tilfeller av plagiat i alle innleggene Myrvold har hatt i Kommunal Rapport, og merke som viser seg å inneholde plagiat.

– Dessuten vil vi gjennomgå rutinene for kvalitetskontroll – med sikte på at publisering av plagiat ikke skal skje igjen. Dette er opplagt viktig for å holde på den høye tilliten leserundersøkelser gjennom år har vist at Kommunal Rapport har.

Kommunal Rapport har forsøkt å få tak i Myrvold gjennom oppringning, sms og e-post, men har foreløpig ikke lyktes.