Slik ser nettsiden til utvalget ut som skal gå gjennom kommunesektorens inntektssystem. Kommuner kan her komme med sine innspill.

Slik ser nettsiden til utvalget ut som skal gå gjennom kommunesektorens inntektssystem. Kommuner kan her komme med sine innspill.

Foto: Skjermdump KMD

Nettsiden om arbeidet med inntektssystemet er klar

Nettsiden til utvalget, som skal gå gjennom kommunenes inntektssystem, er endelig klar. Nå oppfordrer utvalgslederen kommunene til å komme med innspill.

Et offentlig utvalg går for tiden gjennom kommunenes inntektssystem. Inntektssystemet fordeler statens rammetilskudd mellom kommunene, omfordeler skatteinntekter og skal bidra til å utjevne forskjeller mellom kommunene. Målet er å sikre likeverdige velferdstjenester i alle kommuner.

15 år siden sist

Inntektssystemet er blitt endret en rekke ganger de siste årene, men det er 15 år siden et utvalg sist gjorde en helhetlig gjennomgang av systemet. Våren 2018 ba Stortinget regjeringen om å oppnevne et utvalg til å gjøre denne jobben. Det ble nedsatt i starten av april i fjor og hadde sitt første møte i august.

Vil gjerne ha innspill

Nettsiden er riktignok fortsatt «under arbeid», men den viktigste funksjonen er på plass. Nemlig muligheten til å komme med innspill til utvalget, eller stille relevante spørsmål.

– Ja, vi vil gjerne ha innspill, sier utvalgets leder Marianne Haraldsvik til Kommunal Rapport.

Hun håper at den nye nettsiden vil gjøre det enkelt for kommunene å ta kontakt med utvalget for å komme med innspill og spørsmål. Haraldsvik forteller at målet er å få publisert kommende møtedatoer og tema for møtene slik at kommunene kan følge med.

Etter planen skal utredningen overleveres i løpet av våren 2022.

Utvalget, som skal gå gjennom kommunenes inntektssystem, hadde sitt første møte 26. august 2020. Utvalgsleder Marianne Haraldsvik (til høyre) oppfordrer kommunene til å komme med innspill via den nyopprettede nettsiden.

Utvalget, som skal gå gjennom kommunenes inntektssystem, hadde sitt første møte 26. august 2020. Utvalgsleder Marianne Haraldsvik (til høyre) oppfordrer kommunene til å komme med innspill via den nyopprettede nettsiden.

Foto: Terje Lien
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.