Rådmann Bjørn-Atle Hansen i Alta er en av fire representanter fra kommunesektoren i utvalget som skal gjennomgå inntektssystemet. 

Foto: Evind H. Natvig

Kommunenes inntektssystem under lupen

Et offentlig utvalg skal gå gjennom kommunenes inntektssystem. Sammensetningen er nå klar. Utvalget ledes av forsker Marianne Haraldsvik fra Trondheim.

Kommunenes frie inntekter fordeles og omfordeles etter kriteriene i inntektssystemet. Målet er å sikre likeverdige velferdstjenester i alle kommuner. 

Inntektssystemet er blitt endret en rekke ganger de siste årene, men det er 15 år siden et offentlig utvalg sist gjorde en helhetlig gjennomgang av systemet. Våren 2018 ba Stortinget regjeringen om å oppnevne et utvalg til å gjøre denne jobben. Det ble nedsatt i starten av april. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.