13 av 17 fylkesmenn har svart på spørsmål fra Kommunal Rapport om hvor mange saker de har fått etter lovendringen i fjor. Svaret er 976. Illustrasjonsfoto

Nesten 1.000 mobbesaker er meldt inn det siste året

Fylkesmennene har fått minst 976 henvendelser fra elever og foreldre etter at den nye mobbeloven kom for akkurat ett år siden. 

Ny mobbelov

Fylkesmannen fikk 1. august i fjor en ny rolle i arbeidet mot mobbing.

Hvis en skole bruker mer enn fem virkedager på å gjøre noe med en varslet sak, kan foreldre og elever kontakte Fylkesmannen.

Fylkesmannen skal vurdere om skolen har oppfylt aktivitetsplikten sin.

Hvis Fylkesmannen mener at skolen ikke har fulgt loven, kan Fylkesmannen vedta hva skolen skal gjøre for at eleven skal få et trygt og godt skolemiljø.

– Hovedinntrykket er at skolene tar raskere tak i disse sakene. Foreldre sier at skolens arbeid intensiveres når Fylkesmannen kommer på banen, sier rådgiver Anita Kristiansen hos Fylkesmannen i Nordland.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.