Området mellom Larkollveien og Botntjernet er en del av Vardåsen naturreservat. Dette bildet fra november 2020 viser hvordan området så ut etter hogsten.

Området mellom Larkollveien og Botntjernet er en del av Vardåsen naturreservat. Dette bildet fra november 2020 viser hvordan området så ut etter hogsten.

Foto: privat

Moss dømt for flatehugst for andre gang

Kommunen får 450.000 kroner i foretaksstraff etter at Borgarting lagmannsrett har dømt kommunen for miljøkriminalitet.

Det er 150.000 kroner mindre enn kommunen ble avkrevd da saken var oppe i Søndre Østfold tingrett.

Borgarting lagmannsrett har nå kommet til at kommunen brøt vannressursloven og naturmangfoldloven da de hogde ned 537 trær i naturreservatet rundt Botnertjernet, melder NRK.