Statsforvalter Tom Cato Karlsen i Nordland og ordfører i Moskenes, Hanna Sverdrup (Felleslista), møtte tidligere i år opp i Kommunal- og distriktsdepartementet for å diskutere Moskenes' framtid.

Statsforvalter Tom Cato Karlsen i Nordland og ordfører i Moskenes, Hanna Sverdrup (Felleslista), møtte tidligere i år opp i Kommunal- og distriktsdepartementet for å diskutere Moskenes' framtid.

Foto: Elin Svendsen

Mener Moskenes-oppfølging går ut over andre kommuner

Oppfølgingen av Moskenes kommune tapper Statsforvalteren i Nordland for ressurser. Det fører til dårligere oppfølging av andre kommuner i fylket.

Det kommer fram i et brev til Kommunal- og distriktsdepartementet. I brevet skisserer Statsforvalteren i Nordland en rekke oppfølgingstiltak som kan avhjelpe den prekære situasjonen som Moskenes kommune står i.

Avslutningsvis benytter Statsforvalteren anledningen til å påpeke egen ressursbruk.