Kommer regjeringen til å erstatte Kommune-Norges koronautgifter helt, eller bare delvis. KS krever et klart svar når revidert nasjonalbudsjett presenteres tirsdag.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

KS: – Regjeringen må rydde usikkerheten av veien

KS oppfordrer regjeringen til å komme med et utvetydig løfte om at den vil kompensere Kommune-Norge for koronautgiftene når revidert nasjonalbudsjett legges fram tirsdag.

– Det er viktig å bli kvitt usikkerheten rundt erstatningen. Regjeringen må rydde den av veien i revidert nasjonalbudsjett, understreker Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk  i KS.

– Det landet trenger aller mest nå under koronakrisen, er trygghet. Spørsmålet er hvor presis regjeringen kommer til å være. Vil den gi et løfte om at den erstatter merutgiftene innen helse, kommunenes skattetap og inntektsbortfallet for kollektivtrafikken, eller vil den la det fortsatt være uavklart? spør Eide.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.