Fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) i Møre og Romsdal fylkeskommune (midten), sammen med verftsdirektør Frode Klokk og Hege Anita Akselvoll under et besøk på Vard-verftet i Søvika i januar, før korona sendte landets største industrifylke ut i krise.

Foto: Arnfinn Ingjerd

Krever at koronatapet erstattes krone for krone

Fylkesordførerne i Møre og Romsdal og Rogaland forventer at regjeringen vil dekke koronatapet krone for krone når revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen legges fram tirsdag.

Før jul måtte fylkestinget i Møre og Romsdal vedta en rekke kutt for å få økonomiplanen i balanse.

ROBEK-listen truer

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.