Kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier den korte fristen er nødvendig for å sikre valg til eventuelle nye kommuner og fylker i 2023.

Kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier den korte fristen er nødvendig for å sikre valg til eventuelle nye kommuner og fylker i 2023.

Foto: Terje Lien

Kortere frist for kommuner og fylker som vil oppløses

Kommuner og fylkeskommuner som ønsker å oppløse tvangssammenslåinger må søke innen 1. mars neste år, opplyser regjeringen.

Regjeringen vil legge til rette for å dele tvangssammenslåtte kommuner og fylkeskommuner som fatter vedtak i fylkesting eller kommunestyre.

Fristen for å søke er satt til 1. mars 2022. Dermed har regjeringen framskyndet fristen fra hva som kom fram i Hurdalsplattformen. Der var fristen satt til 1. juli. 

– Dette er en veldig knapp tidsfrist for de kommunene og fylkeskommunene som ønsker deling. Så kort frist er nødvendig for å sikre valg til eventuelle nye kommuner og fylkeskommuner ved kommune- og fylkestingsvalget høsten 2023, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Det er opp til kommunestyrene og fylkestingene å avgjøre om de vil sende søknad om deling til departementet.

Det er Stortinget som må fatte vedtak om deling av fylker. Regjeringen kan vedta å dele kommuner som sender søknad fra kommunestyret. 1. januar 2024 er det tidligst mulige tidspunktet nye kommuner og fylkeskommuner kan tre i kraft.

(©NTB)