Fylkeskommunale skilsmisser blir vanskelig, men må ikke hindre utviklingen av fylkeskommunen som regional utvikler og tjenesteleverandør, skriver politisk redaktør.

Fylkeskommunale skilsmisser blir vanskelig, men må ikke hindre utviklingen av fylkeskommunen som regional utvikler og tjenesteleverandør, skriver politisk redaktør.

Foto: Agnar Kaarbø
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Fylkeskommunal hodepine

Fylkeskommunale skilsmisser blir vanskelige, men må ikke hindre debatt om hva det regionale nivået skal være.

Det var lett for regjeringsforhandlerne i Hurdal å innfri valgkampløfter om å løse opp to fylkeskommuner. Det kostet også lite å love fylkeskommunen flere oppgaver, blant annet på bekostning av Statsforvalteren.

Selv når partene er enige om å gå fra hverandre, er skilsmisse ikke enkelt.