Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) møtte rundt 200 av landets kommuner mandag. Digital sikkerhet sto på agendaen.
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) møtte rundt 200 av landets kommuner mandag. Digital sikkerhet sto på agendaen.Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

Kommunene bes forberede seg på dataangrep

Flere digitale angrep vil komme i tiden framover, mener Justis- og beredskapsdepartementet. Kommunene bes om å ta cybertrusselen på alvor.

Digital utpressing, såkalte løsepengeangrep, er noe av det departementet venter av angrep.

– For oss er det viktig at kommunene kan stå enda bedre rustet til å forebygge og håndtere digitale angrep som kan få store konsekvenser for innbyggerne, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

De fleste cyberangrep kunne ha vært unngått, påpeker hun.

– For regjeringen er det viktig at alle kommuner tar cybertrusselen på største alvor og følger myndighetenes anbefalinger. Man kan ikke helgardere seg, men over 80 prosent av hendelsene der Nasjonal sikkerhetsmyndighet bistår, viser seg å kunne vært unngått med helt grunnleggende sikkerhetstiltak, sier Mehl.

Mehl og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) deltok mandag på et møte med 200 av landets kommuner om datasikkerhet.

Kommunene må selv sørge for at de har på plass en grunnleggende sikring av sine nettverk og systemer, understreker Gram.

– Med den vanskelige økonomiske situasjonen mange kommuner har stått oppe i de siste åtte årene, er jeg klar over at dette kan være krevende. Regjeringen er i gang med å styrke kommuneøkonomien slik at også små- og mellomstore kommuner kan ha større rom for å prioritere digital sikkerhet, sier han.

(©NTB)