Mange kommunalt eide selskaper, som ikke er utsatt for konkurranse, kan fortsatt ikke regne med økonomisk støtte fra staten. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

Kommunalt eide selskaper fortsatt uten krisehjelp

Stortingets finanskomité endret ikke på innretningen av den foreslåtte kompensasjonsordningen i dag. Dermed blir det ingen økonomisk støtte for mange kommunalt eide bedrifter, i denne omgangen.

I går skrev Kommunal Rapport at mange kommunalt eide selskaper faller utenfor statens økonomiske krisepakker, særlig de som ikke er konkurranseutsatt.

Fortsatt kun for konkurranseutsatte

I proposisjonen til «Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall...» skilles det nemlig mellom kommunalt eide foretak som ikke er konkurranseutsatt, og dem som er det. De som er konkurranseutsatt, skulle kunne benytte seg av den foreslåtte tilskuddsordningen.

Samfunnsbedriftene prøvde å få gjort noe med det, slik at også de som ikke er konkurranseutsatt skulle få støtte, men organisasjonen ble ikke hørt, i denne krisepakke-runden.

Gir ikke opp

– Vi er glad for at en rekke kommunale selskaper får nyte godt av denne tilskuddsordningen, men det er fortsatt mange kriserammede kommunale foretak som faller utenfor, sier Øistein Brevik, administrerende direktør i Samfunnsbedriftene, i en kommentar til Kommunal Rapport og tilføyer:

– Vi kommer til å se nærmere på hvilke av våre medlemmer som kan få hjelp gjennom ordningen, og så vil fortsette dialogen med regjeringen for å finne tiltak som kan hjelpe våre bedrifter som ikke får den hjelpen de trenger.

Krisehjelp mot konkurs

Formålet med den midlertidige kompensasjonsordningen er at bedrifter holder seg flytende og ikke går konkurs, slik at arbeidsplasser trygges og at økonomien raskere henter seg inn igjen. 

Regjeringen foreslår derfor at staten skal dekke "en betydelig andel av uunngåelige faste kostnader som fortsatt belastes bedriftene selv om omsetningen har blitt vesentlig redusert", heter det i proposisjonen som skal vedtas senere i dag.

Ordningen skal gjelde for mars, april og mai 2020. Utbetalingene vil skje månedlig og etterskuddsvis.

Under tilskuddsordningen kan foretak søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. 

Tilskudd til faste utgifter

Hvor mye som kan fås i økonomisk støtte, fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hvert enkelt foretak. 

Slike utgifter vil blant annet omfatte strøm, husleie og nettorenteutgifter. Støtten vil stå i forhold til omsetningsnedgangen i den enkelte virksomhet og bedrifter som er nedstengt som følge av statlige vedtak kan få en høyere kompensasjonsgrad, heter det i proposisjonen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.