– Veldig positivt, sier lederen i LNVK Gyro Heia om den nye tilskuddsordningen for kommuner berørt av vindkraftanlegg.

– Veldig positivt, sier lederen i LNVK Gyro Heia om den nye tilskuddsordningen for kommuner berørt av vindkraftanlegg.

Foto: Agnar Kaarbø

Kan søke om penger til å bøte på ulempene ved vindkraft

Ny tilskuddsordning skal bøte på de negative virkningene vindkraftanlegg har for natur og friluftsliv.

Regjeringen vil bevilge 15 millioner kroner til ordningen i år. Den første tildelingen av tilskudd skal skje allerede før sommeren, ifølge forslaget i revidert nasjonalbudsjett.

– Det er veldig positivt at regjeringen etablerer en ordning som kan bidra til å bedre forholdene for innbyggere som opplever negative virkninger av vindkraftverk, sier leder Gyro Heia for Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) til Kommunal Rapport.