Nå skal Høyesterett ta stilling til om Ryde har rett til å utplassere og drive næringsmessig utleie på Trondheim kommunes eiendom uten samtykke fra kommunen.

Nå skal Høyesterett ta stilling til om Ryde har rett til å utplassere og drive næringsmessig utleie på Trondheim kommunes eiendom uten samtykke fra kommunen.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Høyesterett skal bestemme om Trondheim kan nekte elsparkesykler

Høyesterett skal vurdere om Trondheim kommune kan nekte utleie av elsparkesykler i byen. Så langt har kommunen tapt i retten to ganger.

Trondheim har tidligere tapt kampen om å forhindre elsparkesykkelleverandøren Rydes rett til å drive virksomhet i byen både i tingretten og i lagmannsretten, skriver Rett24.

Kravet om midlertidig forføyning av selskapets bruk av offentlig grunn til sykkelparkering ble avvist fordi retten mente at Trondheim ikke hadde hjemmel i loven til å kreve et forbud.

Men rundt samme tid som Frostating lagmannsretts dom kom i mai, kom Stortinget med en ny lov som gir norske kommuner hjemmel til å regulere elsparkesykkelvirksomhet.

Nå skal Høyesterett ta stilling til om Ryde har rett til å utplassere og drive næringsmessig utleie på Trondheim kommunes eiendom uten samtykke fra kommunen.

(©NTB)