Kommunedirektør i Vestre Toten og leder av kommunedirektørutvalget, Bjørn Fauchald, mener regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år gir grunn til bekymringer.

Kommunedirektør i Vestre Toten og leder av kommunedirektørutvalget, Bjørn Fauchald, mener regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år gir grunn til bekymringer. 

Foto: Magnus K. Bjørke

Frykter enda større forskjeller mellom kommunene

Leder av kommunedirektørutvalget, Bjørn Fauchald, har aldri tidligere opplevd så store forskjeller mellom kommunene som nå. Men han tror det kan bli verre.

– Jeg lurer på om regjeringen ser hvor store forskjellene er, sier kommunedirektør i Vestre Toten og leder av Det sentrale kommunedirektørutvalget (KDU), Bjørn Fauchald.

Tidligere denne måneden la regjeringen fram sitt forslag til satsbudsjett for neste år. Regjeringen foreslår at kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på 2,6 milliarder kroner. Veksten er fordelt med 1,7 milliarder kroner på kommunene og 0,9 milliarder kroner på fylkeskommunene.